هفتمین فستیوال بین المللی سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز و اولین جشنواره بین الملی رادیکال پرفورمنس از روزپنجشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ همزمان در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز خواهد شد. بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران؛امیر راد مدیر کانون نیومدیا در گفت وگو با […]

هفتمین فستیوال بین المللی سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز ...


  اسامی برگزیدگان جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس پس از آخرین مرحله داوری در بخش‌های آلترناتیو پرفورمنس، پرفورمنس‌آرت، ویدئوپرفورمنس و سایبرفورمنس اعلام شد.   بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران؛ دبیرخانه نخستین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس اسامی برگزیدگان نهایی دربخش‌های آلترناتیو پرفورمنس، پرفورمنس‌آرت، ویدئوپرفورمنس و سایبرفورمنس […]

اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس


دبیرخانه اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس زمان اعلام نتایج نهایی داوری را به شرح زیر اعلام کرد: نتایج مرحله دوم داوری جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس در دوبخش آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس‌آرت روز ۲۱ مردادماه ۱۳۹۶ اعلام شد. برگزیدگان در این مرحله، طرح نهایی خود را بر اساس مشورت‌های […]

زمان اعلام نتایج نهایی داوری (به روزرسانی شده)نتایج مرحله دوم داوری جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس  در دو بخش آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس آرت اعلام شد. بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران؛ داوری مرحله دوم اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس در دو شاخه آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس‌آرت روز پنجشنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۶ در […]

نتایج مرحله دوم داوری جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس


  نتایج مرحله نخست داوری جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس  در دو بخش آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس آرت اعلام شد.   بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران؛ داوری اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس در دو شاخه آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس‌آرت در برگیرنده چند مرحله است که […]

نتایج مرحله نخست داوری اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس


  دبیرخانه اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس زمان اعلام نتایج داوری را به شرح زیر اعلام کرد: نتایج داوری مرحله نخست آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس آرت هفته نخست تیرماه ۱۳۹۶ اعلام خواهد شد. سپس پذیرفته شدگان در این مرحله جهت ارائه حضوری و مراحل بعدی داوری دعوت خواهند شد. […]

زمان اعلام نتایج داوری (به روزرسانی شده)مرحله نخست داوری آثار اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس در چهار شاخه آلترناتیو پرفورمنس، پرفورمنس‌آرت، ویدئو پرفورمنس و سایبرفورمنس از روز ۵ خردادماه آغاز خواهد شد. بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران؛ اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس در چهار شاخه آلترناتیو پرفورمنس، پرفورمنس‌آرت، ویدئو پرفورمنس […]

آغاز مرحله نخست داوری جشنواره رادیکال پرفورمنس از ۵ خردادماه ...


آخرین فرصت جهت ثبت نام در اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس، شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ساعت ۴:۳۰ بامداد خواهد بود که برابر است با ۱۲pm به وقت UTC یعنی پایان روز ۱۵ اردیبهشت‌ماه به وقت بین المللی.  

زمان دقیق پایان فراخوان


منبع: هنرآنلاین سرویس تجسمی هنرآنلاین : امیر راد دبیر اولین دوره  فستیوال بین المللی «رادیکال پرفورمنس» به هنرآنلاین گفت : ما از دو سال قبل و بعد از چهارمین دوره فستیوال «سی پرفورمنس ، سی هنرمند ، سی روز» به دنبال برگزاری این فستیوال بودیم و از دوره پنجم و […]

برگزاری نخستین فستیوال “رادیکال پرفورمنس” با دو داور بین‌المللی / ...اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس با هدف تجمیع حوزه های گوناگون اجرا در تابستان ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، کانون نیومدیای موزه در زیر مجموعه های اجرایی، آموزشی و پژوهشی خود این جشنواره را که بر پایه مطالعات بینارشته ای شامل […]

فراخوان اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس جهت کسب رادیکال ...