جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس

کوتاه درباره اهداف

اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس در تابستان ۱۳۹۶ اجرا خواهد شد. این جشنواره در پی متمرکز کردن شیوه‌ها و طیف‌های گوناگون اجرا است که از سویی در طی سال‌های اخیر و با توجه به قابلیت‌های بیانی گسترده آن مورد توجه بسیاری از هنرمندان قرار گرفته است اما از سویی دیگر پراکندگی در بسترهای اجرایی سبب گم‌گشتگی برخی مفاهیم و سوءبرداشت‌هایی در حوزه نظری می‌شود.

کوتاه درباره جشنواره

اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس طیف وسیعی از زیر مجموعه‌های حوزه اجرا را دربر می‌گیرد و شامل بخش‌های متنوعی است از جمله آلترناتیو پرفورمنس، پرفورمنس‌آرت، ویدئوپرفورمنس، سایبرفورمنس و… که برخی از این مدیوم‌ها برای نخستین بار به فضای عمومی هنر ایران معرفی خواهند شد. در بخش‌های ویدئوپرفورمنس و سایبرفورمنس فراخوان، بین‌المللی خواهد بود.

کوتاه درباره فراخوان

فراخوان اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس در روز ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۵ اعلام شد و بازه  ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ زمانی است که هنرمندان می توانند طرح و آثار خود را از طریق همین وبسایت به دبیرخانه فستیوال ارائه نمایند. فرم‌های ارسال طرح‌ دو بخش آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس‌آرت در روز ۲۷ اسفندماه در دسترس عموم قرارخواهد گرفت و فرم‌های سایر بخش‌ها در روز ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶.