نمونه پرسش‌ها


 

در زیر نمونه پرسش‌های مطرح شده در فرم بخش‌های آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس‌آرت را می‌توانید ملاحظه کنید.

لطفا پیش از پر کردن فرم‌ پاسخ به این پرسش‌ها را آماده کنید.

 

۱- ایده‌ی خود را به طور مشخص توضیح دهید. (منظور از ایده، هدف و زمینه شکل گیری طرح است، این ایده می‌تواند بر اساس ملاحظات نظری باشد مانند بازتعریف برخی از عناصر اجرا و یا بر پایه ذهنیتی بیانی مانند نقد یک پدیده اجتماعی)

 

۲- طراحی اجرای خود را به تفصیل و حداکثر در ششصد کلمه شرح دهید. (منظور از توضیح طرح اجرا، روشن کردن روند اجرا از ابتدا تا پایان و اشاره به برخی جزئیات مهم است)

 

۳- اجراگر یا اجراگران در روند طراحی اجرای شما چه نقشی دارند؟

 

۴- مخاطب در چه نسبتی با اجرا قرار می‌گیرد و نقش یا کنش‌گری او در اجرا چه جایگاهی دارد؟

 

۵- اگر از مکانی خاص جهت اجرا بهره می‌گیرید ضرورت انتخاب این مکان برای اجرا و نسبت آن با ایده‌ و طرح‌تان را توضیح دهید.

 

۶- در صورت وجود، « نظریه»، «هنرمند» و یا اثری خاص (فیلم، تئاتر، اجرا، عکس، نقاشی، موسیقی و…) را معرفی کنید که در طراحی اثر خود به آن‌ها رجوع کرده‌اید و یا در روند شکل‌گیری ایده و طراحی‌های اجرایی شما تاثیرگذار بوده‌‌اند.

 

۷- در اجرای شما چه «ویژگی‌» هایی از«نظریه اجرا» بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت؟( ویژگی‌ها و عناصری که در اجرا بیشتر مورد تاکید هستند را بیان کنید مانند تعامل با مخاطب. سپس رویکرد خود به این ویژگی‌ها را شرح دهید)

 

۸- اجرای شما بر پایه استفاده از کدام مدیوم‌های هنری است و بر این اساس و جهت اجرا به چه ابزارهایی نیازمندید؟

 

۹- منطق ارتباطی میان ایده، ویژگی‌‌های مدنظر، مدیوم‌های انتخابی و طراحی اجرای خود را توضیح دهید.