نمونه پرسش‌ها ۲


در زیر نمونه پرسش‌های مطرح شده در فرم بخش‌ ویدئو پرفورمنس و سایبرفورمنس را می‌توانید ملاحظه کنید.

 

در این بخش‌ها برخی از قسمت ها را باید به زبان انگلیس پر نمایید.

لطفا پیش از پر کردن فرم‌ پاسخ به این پرسش‌ها را آماده کنید.

 

بخشهایی که باید به زبان انگلیسی وارد نمایید:

 

۱- نام و نام خانوادگی (فرد یا اعضای گروه)

۲- بیوگرافی مختصر برای فرد یا دو نفر از اعضای گروه

۳- نام گروه (در صورت گروهی بودن اثر)

۴- درباره گروه (در صورت گروهی بودن اثر)

۵- نام اثر

۶- ایده‌ی و استیتمنت خود را به طور مشخص توضیح دهید.

۷- طراحی اجرای خود را به تفصیل (از ابتدا تا انتها) و حداکثر در ششصد کلمه شرح دهید.(فقط بخش سایبرفورمنس)

۸- بخش توضیحات بیشتر (در صورت لزوم و و جود به زبان فارسی)

 

پرسش‌های بخش فارسی:

 

 کلیه موارد بالا منهای بیوگرافی‌ها