شرایط شرکت در جشنواره


 

قوانین و شرایط شرکت در جشنواره رادیکال پرفورمنس:

 

۱– تمامی شرکت کنندگان ملزم هستند آثار خود را آنلاین و از طریق همین وبسایت به دبیرخانه ارسال نمایند. هیچ طرح و اثری بیرون از این چهارچوب پذیرفته نخواهد شد.

۲- تمامی شرکت کنندگان ملزم هستند آثار خود را در بازه زمانی اعلام شده به دبیرخانه ارسال نمایند. هیچ طرح و اثری بیرون از این بازه زمانی پذیرفته نخواهد شد.

۳- معیار اولیه جهت داوری مرحله نخست، فرم‌های آنلاین هستند که باید به دقت نگاشته شوند چنانکه تصوری قابل داوری ، از چگونگی و ساز و کار اجرایی اثر و میزان اشراف نظری هنرمند را برای گروه داوری فراهم سازد. بدیهی است نقص و ابهام در پرسشنامه‌های ارسالی، سبب پذیرفته نشدن طرح خواهد شد که مسئولیت آن متوجه گروه یا اشخاص متقاضی خواهد بود.

۴- هر هنرمند و یا گروه می‌تواند در هر بخش یک اثر ارائه کند. تخلف از این امر (که تحقیق درباره آن به صورت خودکار و توسط نرم افزار صورت می‌گیرد) سبب مردود شدن کلیه طرح‌ها در تمام بخش‌ها خواهد شد.

۵- تمامی آثار باید برای نخستین بار ارائه شوند و آثاری که پیشتر در جشنواره‌ها، گالری‌ها، تماشاخانه‌ها و … ارائه شده اند نمی‌توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

۶- آثاری که تا قبل از پایان مردادماه ۱۳۹۶ برنامه اجرایی دارند (در سایر جشنواره‌ها، گالری‌ها، تماشاخانه‌ها و …) نمی‌توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

۷- رعایت نکردن زمان بندی‌های یاد شده، مسئولیت نپذیرفته شدن اثر را متوجه  گروه یا شخص خواهد نمود.

۸- دبیرخانه جشنواره زمان و مکان مراحل داوری و اجراهای پذیرفته شده را تعیین می‌کند، مسئولیت عدم هماهنگی و نتایج آن به عهده شخص یا گروه اجرایی خواهد بود.

۹- دبیرخانه جشنواره بنابر اطلاعات کسب شده از ویژگی های اجرایی و مشاوره گروه داوران تلاش خواهد کرد تا حدالمقدور امکانات و شرایط لازم جهت هر اجرا را مهیا کند که مطلقا غیر مادی خواهد بود.

۱۰- دبیرخانه به هیچ عنوان مسئولیتی در جذب کمک مالی و اسپانسر جهت هر طرح‌ و اجرا به عهده نخواهد داشت.

۱۱- اگر طرح و اثری نیاز به اجرا در یک مکان خاص داشته باشد مسئولیت هماهنگی و سایر موارد مربوطه به عهده شخص یا گروه شرکت کننده خواهد بود. در چنین مواردی دبیرخانه معرفی‌نامه‌ای جهت تسهیل امور به هنرمند یا گروه ارائه خواهد کرد. بدیهی است در صورت عدم هماهنگی با سایر برنامه‌ها، برنامه‌ریزی جشنواره در اولویت خواهد بود.

۱۲- به دلیل شرایط خاص برنامه‌ریزی اجراها، دبیرخانه جشنواره هیچ تعهدی نسبت به هماهنگی حضور اجراگران مشترک در اجراهای متفاوت نخواهد داشت.

۱۳- دبیرخانه تلاش خواهد کرد تا در هنگام تعطیلات ناخواسته ناشی از حوادث و یا اتفاقات ناگوار نسبت به برنامه ریزی مجدد اجراها اقدام نماید اما در صورت عدم امکان، دبیرخانه هیچ مسئولیتی را در این‌ گونه امور نخواهد پذیرفت.

۱۴- گروه و اشخاص شرکت کننده ملزم به رعایت قوانین جاری کشور هستند و مسئولیت هرگونه هنجارشکنی و تخلف بر عهده آنان خواهد بود.

۱۵- شرکت در هر بخش از جشنواره به منزله پذیرفتن صلاحیت گروه داوری است بنابراین ارسال طرح و اثر جهت داوری به منزله پذیرفتن رای و نظر گروه داوران در هر مرحله خواهد بود.