درباره رادیکال پرفورمنس


 

دیری است که اجرا (performance)  دامنه وسیعی از مفاهیم را دربرمی‌گیرد و پیوسته چارچوب‌های کلاسیک تعاریف پیشینی را درمی‌نوردد و خود را در حوزه‌های دیگر بازتعریف می‌کند. به این ترتیب مطالعات اجرا و اجرا در رابطه‌ای دوسویه با دیگر بسترهای هنری و نظری، اهمیتی روزافزون در عرصه مطالعات میان‌رشته‌ای (interdisciplinary) و آثار میان‌رسانه‌ای (intermedia) یافته است. بی‌سبب نیست که امروزه  اجرا (performance) جدا از سایر عرصه‌های هنری همچون موسیقی، هنرهای تجسمی و … قابل شناسایی نیست؛ این ماهیت میان‌رشته‌ایی موجب گستره‌ای از تجربیات اجرایی گشته، همچنین زمینه پدیداری نظریه ها و تئوری‌های جدید استتیک (زیباشناسی) را نیز فراهم آورده است.

در سال‌های اخیر توجه به طیف‌های گسترده «اجرا» مورد توجه بسیاری از هنرمندان و دست اندرکاران قرارگرفته اما همچنان تجربه‌ها و بسترهای اجرایی (زمان، مکان و نهاد) دچار پراکندگی است که این امر از سویی خود سبب گم‌گشتگی برخی مفاهیم و سوءبرداشت‌هایی در حوزه نظری می‌شود  و از سوی دیگر در حوزه عملی، تسلسل تجربی در تاثیر و تاثر میان آثار و هنرمندان را دچار وقفه می‌کند.
این جشنواره فرصتی است برای تمرکز بر نگاه‌های گونه‌گون به حوزه‌ی اجرا و مطالعات میان‌رشته ای که شامل بخش‌های متفاوتی است از جمله: آلترناتیو پرفورمنس (اجراهای آلترناتیو، تجربه‌های اجرا، دیگرگونه‌های اجرا …)، پرفورمنس‌آرت، ویدئو پرفورمنس، سایبرفورمنس (اجرای آنلاین، وب پرفورمنس و …) که برخی از این بخش‌ها برای نخستین بار به فضای هنری ایران معرفی خواهند شد. همچنین برای نخستین بار در این جشنواره جایزه‌ای مستقل به هنرمندان برگزیده این حوزه تعلق خواهد گرفت. «رادیکال زرین» به انتخاب هیات داوران در هر بخش به یک اثر برگزیده خواهد رسید و از برخی آثار برگزیده نیز تقدیر  ویژه به عمل خواهد آمد. جشنواره رادیکال پرفورمنس در بخش‌هایی به صورت بین المللی به اجرا در خواهد آمد تا زمینه‌ای مناسب جهت تبادلات فرهنگی و بهره‌گیری دوجانبه از تجارب عملی و نظری هنرمندان و کارشناسان این حوزه در بستری گشوده‌تر فراهم آید.

کانون نیومدیا موزه هنرهای معاصر تهران افتخار دارد که نظر به اهمیت این حوزه مطالعاتی میزبان اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس باشد.