نتایج مرحله دوم داوری جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس


نتایج مرحله دوم داوری جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس  در دو بخش آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس آرت اعلام شد.

بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران؛ داوری مرحله دوم اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس در دو شاخه آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس‌آرت روز پنجشنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۶ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و اکنون نتایج آن مشخص شده است.

داوری در دو بخش آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس آرت شامل چندین مرحله است که نتایج مرحله نخست آن که شامل بررسی و مطالعه طرح‌ها بود در روز ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ اعلام شد. در بخش دوم داوری، هنرمندان به صورت حضوری به ارائه طرح‌های خود پرداختند و داوران همزمان نکات و نظرات خود را در قالب مشاوره به شرکت کنندگان ارائه کردند.

خانم آزاده گنجه و آقایان  امیر راد، مهدی صدر و علی فیروزجنگ، مرحله دوم داوری اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس را بر عهده داشتند.

دبیرخانه نخستین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس نتایج داوری مرحله دوم در دو بخش  آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس‌آرت را به شرح زیر اعلام کرد:

در بخش پرفورمنس‌آرت خانم‌ها ازم طباطبایی و پریسا صادقی و آقایان پژمان حسینی و مهدی اسدی به مرحله نهایی داوری راه‌ یافتند.

در بخش آلترناتیو پرفورمنس آقایان سید جلال هاشمی و حسین مهاجر (یک گروه)، مجید گنجی کاظمیان، محمد (مهیار) جاویدی و امیر اسفندیاری موفق به راه‌یابی به مرحله نهایی داوری شدند.

راه‌یافتگان به مرحله  نهایی داوری در این دو بخش، طرح نهایی خود را بر اساس مشورت‌های صورت گرفته به دبیرخانه ارسال خواهند کرد تا نتیجه نهایی این دو بخش در هفته دوم شهریورماه مشخص شود.

نتایج نهایی بخش‌های ویدئو پرفورمنس و سایبرفورمنس همزمان با نتیجه نهایی سایر بخش‌ها اعلام خواهد شد.

در نهایت آثار کلیه پذیرفته شدگان در هر چهار بخش، جهت کسب رادیکال زرین، در اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه ۱۳۹۶ اجرا خواهند شد.