زمان دقیق پایان فراخوان


آخرین فرصت جهت ثبت نام در اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس، شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ساعت ۴:۳۰ بامداد خواهد بود که برابر است با ۱۲pm به وقت UTC یعنی پایان روز ۱۵ اردیبهشت‌ماه به وقت بین المللی.