زمان اعلام نتایج نهایی داوری (به روزرسانی شده)


دبیرخانه اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس زمان اعلام نتایج نهایی داوری را به شرح زیر اعلام کرد:

نتایج مرحله دوم داوری جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس در دوبخش آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس‌آرت روز ۲۱ مردادماه ۱۳۹۶ اعلام شد. برگزیدگان در این مرحله، طرح نهایی خود را بر اساس مشورت‌های صورت گرفته به دبیرخانه ارسال خواهند کرد تا نتیجه نهایی این دو بخش در ۱۰ روز آینده مشخص شود.

نتایج داوری بخش‌های ویدئو پرفورمنس و سایبرفورمنس همزمان با مرحله نهایی سایر بخش‌ها ( آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس‌آرت) در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۶ اعلام خواهد شد.

در نهایت آثار کلیه پذیرفته شدگان در هر چهار بخش، جهت کسب رادیکال زرین، در زمستان ۱۳۹۶ اجرا خواهند شد.