زمان اعلام نتایج داوری (به روزرسانی شده)


 

دبیرخانه اولین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس زمان اعلام نتایج داوری را به شرح زیر اعلام کرد:

نتایج داوری مرحله نخست آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس آرت هفته نخست تیرماه ۱۳۹۶ اعلام خواهد شد. سپس پذیرفته شدگان در این مرحله جهت ارائه حضوری و مراحل بعدی داوری دعوت خواهند شد.

به روزرسانی (۲۱ مردادماه ۱۳۹۶):

نتیجه داوری بخش‌های ویدئو پرفورمنس و سایبرفورمنس همزمان با مرحله نهایی سایر بخش‌ها در هفته اول شهریورماه ۱۳۹۶ اعلام خواهد شد.

به روزرسانی (۹ تیرماه ۱۳۹۶):

نتایج داوری مرحله نخست آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس آرت به دلیل تعطیلات هفته گذشته و تاخیر در  اعلام رای تعدادی از داوران، در هفته دوم تیرماه اعلام خواهد شد.