فرم شرکت در بخش آلترناتیو پرفورمنس


کوتاه درباره بخش آلترناتیو پرفورمنس

امیر راد

 

پرفورمنس در معنای عام شامل هر گونه اجرایی می شود. از مراسم آیینی تا گونه های متفاوت تئاتر و اجراهای موسیقی. در واقع و در یک تعریف بسیار کلی نمایش هر فعلی برای مخاطب می تواند یک پرفورمنس باشد. «آلترناتیو پرفورمنس» ترمی (واژه ای) است که آن دسته از اجراهایی را در برمی‌گیرد که ویژگی‌های میان رسانه‌ای در آن‌ها برجسته باشد. پیشتر و در جشنواره‌های مختلف این بخش را با نام‌های تجربه‌های اجرا، دیگرگونه‌های اجرا و … به مخاطبان معرفی کرده‌ایم اما هیچ کدام از این واژه‌ها دربرگیرنده نیستند و نسبت تاریخی درستی با آنچه در جهان اتفاق می‌افتد برقرار نمی‌کنند و از آنجا که رادیکال پرفورمنس یک جشنواره بین المللی است از واژه آلترناتیو پرفورمنس -که حوزه اجرایی مشخص و تعریف شده‌ای را دربر می‌گیرد- جهت معرفی این بخش استفاده شده است. به این ترتیب بخش آلترناتیو پرفورمنس میزبان طیف وسیعی از اجراها مانند: اجرای تجربی، اجرای محیطی، اجراهای نور و صوت، اجراهای موسیقیایی و … خواهد بود با این تفاوت که این اجراها باید دارای ویژگی میان‌رسانه‌ای باشند.

 

زمان:

۲۷ اسفندماه ۱۳۹۵ تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶

 

داوران بخش آلترناتیو پرفورمنس:

نسیم احمدپور، آزاده گنجه، سعید بهنام، اصغر دشتی، امیر راد

 


 

زمان شرکت در اولین جشنواره رادیکال پرفورمنس به پایان رسیده است.